Meetup Rotterdam & Breda

Wisten jullie dat wij ook regelmatig Meetups organiseren?

Deze meetups worden ongeveer iedere 8 weken georganiseerd en duren van 16:00 uur tot 20:00 uur.

We organiseren deze avonden in Breda en in Rotterdam.

De onderwerpen wisselen, van de zachte kanten van een agile transitie tot liberating structures en van Kanban tot DevOps. Het zijn interactieve bijeenkomsten waarbij het publiek (mede) het programma bepaalt.

De avonden zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Je ziet tijdens een meetup ook een super divers publiek: van net afgestudeerden die meer willen weten over agile werken, tot agile coaches die al jaren lange ervaring hebben met het leiden van agile transities. Dit maakt de avonden extra leuk en interactief. Daarnaast is het een super leuke manier om je netwerk uit te breiden en ‘een kijkje in de keuken’ bij verschillende bedrijven te nemen. De locaties zijn iedere keer verschillend en komen vanuit de Meetup Community zelf. Lijkt het je leuk om ook een keer aan te sluiten bij een meetup? Meld je dan nu aan voor de Meetup groep.

Meld je hier aan voor de Agile Meetup Rotterdam!

Meld je hier aan voor de Agile Meetup Breda!

Marc Quirijnen Valueminds

We stappen buiten de IT

Inmiddels is Agile werken niet meer weg te denken uit onze wereld. De moderne wereld die constant verandert, vraagt een flexibele aanpak van bedrijven, ook voor hun software ontwikkeling. Een aanpak waar je mee kunt inspelen op deze turbulente omgeving.

Ook ik ben een aantal jaar geleden gegrepen door deze denkwijze en heeft het mijn loopbaan veranderd. Samen met mensen werken aan een product, inspelend op veranderingen van binnen en buitenaf met een contante focus hoe we als team en organisatie beter kunnen. Ik moet ook eerlijk zeggen, mijn leven als tester had ik wel gezien en de richting die dat vak op gaat, test automatisering, is niet waar mijn kwaliteiten het best tot hun recht komen. Het belang ervan staat overigens buiten kijf!!!

Samen met mijn werkgever Testpeople, zijn we toen om de tafel gaan zitten en daar is, om een lang verhaal kort te maken Valueminds uit ontstaan. Ik kan me nog goed herinneren dat ik, toen we met Valueminds begonnen, uitsprak, ‘wat zou het toch mooi zijn als we over een paar jaar wat in een niet IT bedrijf mogen doen’. Of dit nu tegen Philippe (Testpeople) of André (Valueminds) was weet ik niet meer. Helaas kunnen beide heren het zich ook niet meer herinneren…

Waarom nu dit verhaal? In november jl. zijn Andre en ik bij Today is Canday geweest om meerdere Agile trainingen te geven. Today is Canday is, samen met hun dochter WeLikeMilk, druk in de reclame en marketing wereld. Een wereld die vraagt om creativiteit en medewerkers met een duidelijke mening. Leuk en aardig, maar die hoeven toch niet aan de hand te worden genomen met een denk / werkwijze, uit de introverte software wereld? Die ademen dat toch wel van nature uit? En dan nog, wat in de software wereld werkt, wil toch niet zeggen dat dit automatisch ook werkt in die snelle wereld van marketing en reclame lui?

Met deze vragen begonnen André en ik ook aan de drie Agile sessies voor de medewerkers van Today is Canday en WeLikeMilk. Twee softies verdwaald in een onbekende wereld, maar wel met vertrouwen in onze denk- en werkwijzen.

In alle drie de sessies bleek echter al snel dat de problemen waar zij dagelijks mee kampen, ons erg bekend voorkwamen. Medewerkers met overvolle agenda’s, bezig met meerdere projecten tegelijkertijd, aansturing vanuit managers en planners en denken dat men wel weet wat de klant wil. Dat ze nut zagen in korte iteraties, product backlogs en touch points met klanten mag dan ook geen verassing zijn. Het filmpje van Nordstrom innovation lab was verhelderend en discussies hoe men dingen moest gaan veranderen, moesten regelmatig afgekapt worden om bij de les te blijven. Enthousiasme genoeg dus.

Aan het begin van iedere sessie hadden we twee borden opgehangen die gedurende de dag gevuld mochten worden. Het ‘Aha bord’ was iedere keer goed gevuld en het ‘bij ons werkt dat niet bord’ bleef vaak redelijk leeg. Briefjes die er op terecht kwamen, waren redelijk te verdedigen. Oké, de toekomst zal het allemaal nog uit moeten wijzen en er zullen vast wel dingen zijn die in de software ontwikkeling wel werken en in de reclamewereld niet. Maar het gevoel dat Agile ook voor hun kan werken, bleef fier overeind. Na de laatste sessie is dan ook direct besloten om de volgende stap te nemen, waar ik Today is Canday en WeLikeMilk mag gaan begeleiden in het implementeren van een nieuwe manier van denken en werken.

Toch grappig, hoe het universum mee luistert, als je iets hardop uitspreekt.

Marc Quirijnen,
Product Owner bij Valueminds

 

Agile Amsterdam Marc Quirijnen blog

Ben agile, niet scrum

September jl. heb ik samen met mijn Valueminds collega’s het Agile Amsterdam event bezocht. Tijdens dit event stond Agile door de hele organisatie centraal en hebben we mogen genieten en leren van een aantal sterke sprekers rondom dit thema.

In de trein terug, richting het Brabantse, druk bezig alle indrukken van de dag te verwerken, drong het langzaam tot me door dat ik wat belangrijks geleerd heb die dag. In veel Agile gerelateerde cursussen, gildes, meet ups, conferenties etc. die ik de laatste paar jaar bezocht heb, wordt Agile gezien als een manier van werken, waarin de scrum methodiek bijna heilig wordt verklaard. ‘Als je de scrum methodiek volgt, ben je Agile’ wordt ook in veel organisaties gedacht, niet beseffende dat met die aanname, een aantal Agile principes omver worden gegooid.

Agile en scrum worden vaak in één adem genoemd, waardoor ik geen verschil meer zag. Agile is scrum, scrum is Agile. In de trein besefte ik echter dat Agile een gedachtegoed is en scrum slechts een werkwijze om het Agile gedachtegoed over te brengen. Een denkwijze versus een werkwijze. Scrum is slechts een middel en dus absoluut niet heilig, waarvan ik moet bekennen dat dit voor mij (en voor vele om mij heen) wel zo was. Vrijwel altijd als ik met iemand praat over Agile, gaat het over scrum en de scrum rituelen, maar niet over bijvoorbeeld het Agile manifesto.

Een ander punt wat centraal staat binnen het Agile gedachtegoed is zelf organiserende teams dan wel autonomie. Desondanks leggen we met scrum, teams toch weer een manier van werken op, in plaats van het Agile gedachtegoed over te brengen en het team daar zelf invulling in te laten geven. Er wordt zelfs krampachtig vastgehouden aan zaken die niet werken. Denk aan retro’s zonder vervolgacties, demo’s zonder werkende software, sprint planning op basis van planning poker zonder dat iemand ook maar echt begrijpt waarom er punten worden gebruikt in plaats van uren en ga zo maar door. Alleen maar ‘omdat we agile moeten werken’.

Ik besef dat het de taak is van een scrum master om de scrum rituelen en toepassingen in goede banen te leiden, zodat bovenstaande fout situaties niet voor komen. Echter vasthouden aan scrum terwijl je weerstand blijft voelen van het team is ook niet de beste oplossing. In dat geval is het toch beter om het team zelf invulling te geven aan hoe het Agile gedachtegoed gevolgd wordt? Dus als retrospectives niet werken, dan kan een team toch vast wel op een andere manier leren van hun fouten? Als het team zich vertrouwder voelt door te plannen en schatten op basis van uren, dan moet dat toch geen enkel probleem zijn?

Ik probeer onderstaand echt geen nieuwe agile principes in het leven te roepen (daar hebben we het manifesto voor), maar als ik kijk naar wat ik wil bewerkstelligen met een Agile manier van werken, kan ik dat als volgt samenvatten:

  • Krijg zo snel mogelijk feedback
  • Reflecteer en experimenteer
  • Werk samen en communiceer
  • Ben transparant

Dit kan prima bewerkstelligd worden via scrum, maar ook op andere manieren. Uitgangspunt moet blijven dat het Agile gedachtegoed in acht wordt gehouden en niet scrum. Dit zal ook veel scrum masters helpen die worstelen met weerstand in teams met betrekking tot de te volgen scrum rituelen.

Zelf ga ik binnenkort ook aan de slag met deze bevindingen en zal starten om tijdens de eerst komende retrospective alle scrum rituelen ter discussie te stellen. Benieuwd hoe het team gaat reageren. Wellicht dat dit leidt tot een interessante volgende blog.

Marc Quirijnen

Product Owner

 

Product owner: Domeinkennis is slechts een pré

‘Een veelvoorkomende situatie: Wanneer een organisatie wil transformeren naar een agile manier van werken, is het redelijk eenvoudig om een scrum team samen te stellen. Ontwikkelaars, testers en business analisten worden bij elkaar gezet en omgedoopt tot scrum team. Eén van de teamleden krijgt de deeltaak van scrum master[1] en vanuit de business wordt de persoon met de meeste domeinkennis naar voren geschoven als product owner. Scrum team compleet!!!

De backlog zal wellicht nog gevuld zijn met backlog items die in het verleden al in detail zijn uitgewerkt en opgepakt kunnen worden in de komende sprint(s). Zodra het team echter aan nieuwere items wil gaan werken, blijkt het detailniveau te hoog te zijn om op te pakken. Niet erg, daar zijn uiteindelijk refinement sessies voor. Helaas heeft de product owner een overvolle agenda en kan niet aanwezig zijn. Het team probeert dan maar op basis van aannames de refinement uit te voeren, om vervolgens de backlog items in te plannen in de volgende sprint. Tijdens die sprint, rijzen er vanwege de aannames veel vragen, maar wederom blijkt de product owner te weinig beschikbaar om alle vragen voldoende te beantwoorden. Tijdens de sprint review, of nog erger, na in productie name, blijkt dat het team de plank volledig heeft mis geslagen en opnieuw kan beginnen. Zie je wel dat Agile niet werkt….

Oké, ik overdrijf in bovenstaande situatieschets misschien wat, maar de kern van het verhaal staat als een paal boven water. Zonder product owner die voldoende beschikbaar is voor een scrum team, is het werken in scrum teams gedoemd te mislukken. Toch wordt in veel organisaties domeinkennis gezien als groter belang dan beschikbaarheid voor een product owner, waardoor meestal iemand met veel domeinkennis wordt aangesteld. Echter zijn dit ook altijd personen met overvolle agenda’s, die daardoor het product ownerschap er ‘maar even bij gaan doen voor een paar uurtjes per week’.

Die paar uurtjes zijn niet voldoende voor de taken van een product owner, dus lijkt de “ideale kandidaat” die bovenstaand beschreven wordt niet geschikt voor de rol. Echter is domeinkennis wel nodig om de taken van een product owner uit te voeren en lijken we te belanden in een vicieuze cirkel.

Dit probleem kan verholpen worden door iemand aan te stellen met voldoende tijd om beschikbaar te zijn voor het scrum team, maar wel met vaardigheden om de daarvoor benodigde informatie te verzamelen en dit op een eenduidige wijze kan delen met het scrum team en andere stakeholders. Die informatie kan gehaald worden bij iemand met veel domeinkennis, uit andere lagen van de organisatie, maar ook zeker van buiten de organisatie (lees: klanten en gebruikers). Daarnaast is het belangrijk om zo snel mogelijk feedback te krijgen op features die ontwikkeld zijn, wellicht zelfs voordat ontwikkeling plaats gaat vinden, om de backlog eventueel bij te sturen. Daar ligt ook een belangrijke rol voor de product owner.

Met de groei van Agile zijn er vele technieken en middelen geïntroduceerd om backlog items te bespreken en te beschrijven, zowel tekstueel als visueel, zodat ze voor het scrum team en voor andere stakeholders op een eenduidige manier te begrijpen zijn. Om maar een paar technieken / termen te noemen die ik veel gebruik; ‘User story mapping, ‘Three amigos’, ‘Sketching’, ‘User Feedback’. Iemand die over dit soort technieken en middelen beschikt kan prima zonder domeinkennis de rol van product owner invullen. De domeinkennis zal de product owner zich te zijner tijd eigen maken, maar kan dit eventueel beperken aangezien hij of zij weet waar informatie vandaan te halen en kan zich daarom richten op de belangrijkste taak, beschikbaar zijn voor het scrum team en stakeholders om de juiste informatie op een eenduidige wijze over te kunnen brengen. Door de rol van product owner op deze manier in te vullen, kan de product owner zowel van binnen als buiten de organisatie ingevuld worden.’

Marc Quirijnen
Ingezet bij Philips HealthCare als product owner in bovenstaande context.

[1] Of dit een deeltaak van een van de developers/testers/analisten moet zijn of een dedicated functie is overigens ook een interessant punt van discussie, maar dit voor deze blog terzijde. Mijn collega René de Leijer schreef daar een interessante blogpost over.

Valueminds Agile Meetup Breda

Aankondiging: Agile Meetup Breda #4

Op 25 september is alweer de vierde Agile Meetup Breda van Valueminds! Je kan je hier aanmelden. De agile community in Breda bestaat inmiddels uit bijna 150 leden. Mocht je op 25 september niet kunnen, kan je je wel aanmelden voor de agile groep Breda, zodat je altijd op de hoogte blijft van de laatste meetups.

Het thema op 25 september is ‘Liberating Structures’. Dit is een verzamelijk van faciliteertechnieken voor allerlei meetings ene events die de laatste tijd steeds meer genoemd worden. De term is uitstekend gekozen, het zijn structuren om meetings te faciliteren, die je niet begrenzen maar juist heel veel ruimte genereren voor creativiteit en innovatie.

Tijdens de meetup zullen we globaal kijken naar het gehele idee van Liberating Structures, en we gaan ook met een aantal van de technieken praktisch aan de slag. Het is een mooie meetup om je toolbox verder te vullen met materiaal om nog meer succes vol te zijn in je rol. Je kan naar de meetup komen als je nog weinig ervaring hebt met agile werken, of als je juist al heel veel ervaring hierin hebt: iedereen is welkom!

De Agile Meetup Breda wordt zoals altijd georganiseerd vanuit Valueminds, maar we werken graag samen met andere partijen! Zo zullen we deze keer waarschijnlijk meeten op de locatie de Avans Hogeschool in Breda.

De meetup is op 25 september en duurt van 16:00 uur tot ongeveer 20:00 uur. Aanmelden kan dus hier! Voor meer informatie kan je altijd contact met ons opnemen door even te bellen (085 273 19 54) of te mailen. Tot dan!

Ps: André gaat ook spreken op 18 september bij de Meetup Agile & Robotica in Eindhoven. Hier kan je je ook voor aanmelden!

 

Backlog refinement Valueminds

Backlog refinement – hoe zit dat nou precies?

De backlog refinement is een activiteit in Scrum waar veel onduidelijkheid over is. De scrum guide behandelt het niet als een meeting zoals de sprint planning of de retrospective. Die meetings hebben een duidelijke plaats aan het begin of het einde van de sprint. Maar de backlog refinement (verder: refinement) heeft niet 1 duidelijke plaats in de sprint, en wordt dus terecht wat anders behandeld.

De letterlijke tekst in de scrum guide is als volgt: Product Backlog verfijning (“Refinement”) is het toevoegen van detail, schattingen en volgorde aan de items op de Product Backlog. Dit is een doorlopend proces waarbij de Product Owner en het Ontwikkelteam samenwerken aan de details van de Product Backlog items. Gedurende Product Backlog verfijning worden items beoordeeld en bijgewerkt. Refinement neemt gewoonlijk niet meer dan 10% van de capaciteit van het Ontwikkelteam in beslag. Echter, Product Backlog Items kunnen op elk moment worden bijgewerkt door de Product Owner of naar de Product Owner’s eigen beoordeling.

Het doel van de backlog refinement is dus dat het team en de product owner gezamenlijk werken aan een goede backlog. Om dit werk wat duidelijker te maken volg ik de tijdlijn van een nieuw idee naar werkende software.

Backlog refinement Valueminds

Een nieuw idee start bij een stakeholder. Misschien bij een klant die met een idee of een klacht komt, misschien bij iemand van de business die een slim idee heeft of misschien bij een developer die vanuit de techniek een suggestie heeft. Elk item dat opgepakt gaat worden door het team moet als een item op de product backlog komen en de product owner beheert deze backlog. Dus de stakeholder die een idee heeft moet in gesprek gaan met de product owner.

Dit gesprek is de eerste backlog refinement die plaatsvindt. Misschien zijn hier alleen maar de product owner en stakeholder met elkaar in gesprek. Uit dit gesprek ontstaat een helderder beeld van het idee en kan dit op de product backlog geplaatst worden. Je zou dit business refinement kunnen noemen.

Vervolgens moet dit idee met het development team besproken worden. Zij moeten helder krijgen wat er ontwikkeld moet worden en zij moeten er een inschatting van maken zodat de product owner een geïnformeerde beslissing kan nemen of zij dit item wel of niet wil laten ontwikkelen. Deze refinement kan met het gehele team gedaan worden, maar het is ook mogelijk om een eerste refinement te doen met een deel van het team. (sommigen noemen dit een pre-refinement, of prefinement). En het is zeker mogelijk om de stakeholder die met dit idee gekomen is ook uit te nodigen voor deze prefinement. Niemand kan dit idee immers beter uitleggen dan de indiener zelf. Als een idee al behoorlijk duidelijk is en de product owner er redelijk zeker van is dat dit idee snel ontwikkeld gaat worden is een refinement met het gehele team verstandig. Als het idee nog redelijk vaag is en nog even kan wachten kan het verstandig zijn om niet het gehele team in deze discussie te betrekken. Waarom de tijd van iedereen inzetten op een idee dat de discussie misschien niet overleeft?

Na de prefinement moet in ieder geval nog een ‘echte’ refinement volgen, zodat het gehele team het item begrijpt en betrokken is bij de schatting. Als het nodig is kunnen meerdere refinement sessies gehouden worden voor een item, totdat deze helemaal helder is.

Items worden tijdens de refinement geschat. Als items door de refinement discussies helder geworden zijn kunnen ze ingeschat worden en zijn ze klaar om in een volgende sprint opgepakt te worden. Het oppakken in een sprint vindt plaats in de sprint planning meeting. Als voorafgaand aan deze meeting een goede refinement plaats heeft gevonden is het eerste deel van deze meeting heel eenvoudig. We kennen onze velocity, bijvoorbeeld 30 punten, en selecteren items ter waarde van 30 punten. De product owner heeft hier een belangrijke stem in. Zij bepaalt welke items bovenaan de backlog staan en suggereert een sprint goal waar stories bij gekozen kunnen worden. Maar ook developers hebben hier een stem in. Soms is er winst te behalen door soortgelijke items als groep op te pakken. En er kan een technische reden zijn om items in een bepaalde volgorde op te pakken.

Naast het kiezen van de stories blijft dan het tweede deel over van de sprint planning, waar technische taken bedacht worden om de stories te realiseren. Dat onderwerp laat ik in deze blog verder liggen.

Het zou kunnen dat tijdens de sprint er toch nog kleine onduidelijkheden naar boven komen. Deze kunnen vaak in afstemming met de product owner nog worden verhelderd. Je zou dit de after-refinement kunnen noemen.

Valueminds blog Rene de Leijer

Combineren van de rol van scrum master en teamlid is niet verstandig

”De meeste scrum masters groeien in hun rol vanuit een functie als ontwikkelaar of als software tester. Ook ik ben begonnen als software tester en ben nu fulltime scrum master bij Valueminds. Ik mocht bij een opdrachtgever steeds meer scrum master werkzaamheden uitvoeren, waardoor ik de rol van tester en scrum master moest combineren.

Hoewel ik veel van deze periode heb geleerd, is het volgens mij niet de manier om de kracht van een scrum master volledig te benutten. Mijn mening is dat je als dedicated scrum master veel meer waarde kan toevoegen dan wanneer je een combirol vervult.

Ik kan me voorstellen dat niet iedereen het met dit statement eens is. Zelf heb ik wel eens de vraag gekregen: hoe doe je dat dan als het team waarin je werkt klein is en je rol als scrum master niet genoeg is om je dag te vullen? In dat geval kan je meer teams helpen, omdat daar ruimte voor is. Bij mijn huidige opdrachtgever begeleid ik ook twee teams als scrum master.

Mijn grootste doel als scrum master, is mijzelf overbodig maken.

Wanneer je als scrum master start met het agile maken van het team, heb je veel werk. Maar hoe volwassener een team wordt in de agile manier van werken, hoe meer zij zelf initiatief zullen tonen en nemen. Wanneer dit gebeurt, zit jouw fulltime werk als scrum master erop! Als je naast deze rol ook nog een rol in het team hebt (zoals tester of ontwikkelaar),  is er geen punt waarop je denkt: mijn werk zit erop. Je kan dan minder goed focussen op de agility van het team en je hebt minder de tijd om na te denken over het proces: wat gaat er goed in het team, en wat gaat er mis? Ook is het moeilijker om met een helikopterview naar het team te kijken, iets wat noodzakelijk is om met een frisse blik de events voor te bereiden.

Hoe moet het dan wel? 

Maar hoe kan je dan het beste de stap maken van tester/ontwikkelaar naar scrum master? Het is natuurlijk niet zo dat je na het behalen van je scrum examen meteen aan de slag kan als scrum master. Volgens mij kan je dit het beste als volgt aanpakken:

  • Zorg dat je zeker weet dat je scrum werken ‘voelt’. Het is geen kwestie van het scrum trucje toepassen, je moet zeker weten dat dit de manier van werken is waar jij achter staat. Dit gebeurt niet in 1 dag of na een paar dagen training, ik heb zelf 4 tot 6 maanden intensief met een agile coach gewerkt en dit was voor mij echt een eye opener: zo wil ik werken!
  • Vallen en opstaan is onvermijdelijk. Zoals bij alle nieuwe dingen waar je mee start, ga je in je nieuwe rol als scrum master vast en zeker fouten maken. Maar hier leer je weer van en zo kom je iedere sprint een beetje beter in je rol. Lef hebben om fouten te maken is onderdeel van het scrum werken.
  • Wanneer je start als scrum master zal je vast veel vragen hebben. Het is fijn als er een agile coach of ervaren scrum master is waar je af en toe mee kan sparren en van kan leren.
  • Houdt ons in de gaten😊: we zijn bij Valueminds bezig met het opstellen van een to-do list voor starten scrum masters, hierover horen jullie later meer!

Hoe denken jullie over dit statement? Is het combineren van de rol van teamlid en scrum master wel/niet verstandig?”

René de Leijer, scrum master bij Valueminds

planning poker kaarten Valueminds

Value points

De kosten van een user story worden in de regel ingeschat in story points, waarvoor we meestal de Fibonacci-reeks gebruiken (1, 2, 3, 5, 8, etc.). Ik heb daar zelf ook al een paar keer over geschreven (Zie mijn blogs over de story point liniaal en snel veel stories inschatten).

De waarde van een user story kan je op dezelfde manier ook inschatten. Hier is niet het development-team aan zet, maar de product owner, samen met zijn stakeholders. Om de inschattingen te kunnen doen kan je dezelfde Fibonacci-reeks gebruiken met dezelfde planning poker kaarten of je gebruikt een andere set getallen. Ik vind het zelf wel prettig werken met een reeks van 1 .. 1000, waarbij 1000 het meest belangrijk is. Je kunt trouwens nog belangrijker stories dan ook meer dan 1000 punten geven. Als je prio 1 het belangrijkste vindt moet je bij nog belangrijker naar 0 en -1, en dat wordt echt heel verwarrend.

Als je de backlog ingeschat hebt met zowel kosten als waarde, dan is een deel van de prioritering van de backlog gemakkelijk geworden. Je kunt per user story de prioriteit berekenen als business waarde / story points. Bijvoorbeeld:

Stories zoals story 4 met veel waarde en weinig kosten moet je zo snel mogelijk oppakken. Stories met weinig waarde en veel kosten (story 3) kunnen van de backlog verwijderd worden. Etc.
Nu is dit niet het enige wat de product owner mee moet nemen in de prioriteitsstelling. Technische afhankelijkheden tussen stories kunnen tot een andere volgorde leiden (je kunt story 5 pas bouwen als story 13 eerst gebouwd is). Daarnaast is het vaak ook slim om soortgelijke stories in 1 sprint bij elkaar op te pakken. Je krijgt dan een heldere sprint goal zoals: “in deze sprint doen we alle rapportage-stories”.

Als je met stories op meerdere niveau’s werkt, zoals epics, thema’s, etc. dan moet je oppassen dat je maar op 1 niveau de waarde-punten toekent. Wat mij betreft is het laagste niveau (het niveau van de user stories) de plek waar je waarde zou moeten toekennen. Als je zowel op story- als op epic-niveau waarde toekent ga je dingen dubbel tellen. De reden dat ik kies voor het laagste niveau is dat ik van mening ben dat elke user story waarde zou moeten hebben. Het toekennen van de punten op dit niveau dwingt je ook om er zo over te gaan denken.

Ik hoop dat dit zo helder is. Bij vragen of opmerkingen weten jullie me wel te vinden! (andre.heijstek@valueminds.nl / 0648476451)

Mas Mik Agile Guild Valueminds

Scrum of Projecten

Laat ik maar met de deur in huis vallen. Wat mij betreft zijn Agile/Scrum en Projectmanagement heel andere dingen. Je hoort nogal eens mensen praten over Agile projectmanagement, maar ik zie daar niet zo veel in.

In een one-liner: “in projecten breng je mensen naar het werk, in scrum breng je werk naar de mensen.

Een project is een tijdelijke aangelegenheid, met een duidelijke start- en einddatum. Projecten hebben in de regel een tijdsduur van een paar maanden tot een jaar of iets meer. Om het project uit te voeren zoek je de juiste mensen bij elkaar, en voor de duur van dat project vormen zij een team. Als het project is afgelopen dan gaat het team weer uit elkaar en worden de mensen in nieuwe projecten opgenomen. (En dan beschrijf ik hier nog de ideale situatie dat het projectteam voor de duur van het project bij elkaar blijft, in de regel wordt er hier flink met resources geschoven).

In Scrum werken we juist met vaste teams. Teams blijven voor lange tijd bij elkaar. Het werk stroomt via de product owner en de product backlog naar de teams toe. We spreken hier ook zeker niet over resources. Deelnemers aan een team zijn mensen, die we als mensen en niet al middelen bekijken.

Een project heeft in de regel de verantwoordelijkheid om een nieuw systeem te bouwen en is daarmee tot en met in-productie-name bezig met de opdracht. De fase daarna, van onderhoud en operatie behoort niet tot het project. Er is dan een overdracht van het projectteam naar het beheer team. Zo’n overdracht is altijd lastig. Veel kennis gaat verloren want de mensen die het systeem gebouwd hebben en de mensen die ermee moeten werken en het onderhouden zijn andere mensen. De beheer-afdeling die het product moet accepteren probeert met een goede ingangscontrole en acceptatiecriteria en -tests hier wat greep op te krijgen, maar in de regel overheerst toch het gevoel dat het product over de schutting gegooid wordt. Het grote probleem in deze organisatievorm is dat ‘de vervuiler niet betaalt’. Het team dat de software bouwt is niet verantwoordelijk voor de rommel die ze opleveren. De druk is altijd groot om op tijd op te leveren waardoor de kwaliteit al snel het slachtoffer wordt. De beheer-afdeling zit daar dan mee.

Bij een vast scrum team is die overdracht er in de regel niet. Hetzelfde team dat het product bouwt is ook verantwoordelijk om het te onderhouden, en vaak ook verantwoordelijk voor de operatie (in een dev-ops setting). Het mooie daaraan is dat hier de vervuiler wel zelf betaalt. Als er slecht ontwikkeld wordt, zit hetzelfde team met de problemen van moeizaam beheer. En dat leidt er in de regel toe dat er veel meer aandacht besteed wordt aan een hoge kwaliteit. En, het feit dat we met een vast team werken, leidt ertoe dat we een sterk team krijgen. Mensen raken op elkaar ingespeeld. Weten van elkaar wie waar goed in is. Zijn bereid om voor elkaar de kastanjes uit het vuur te halen.

Een bijkomend effect van deze twee verschillende organisatievormen is de bijbehorende overhead. Ieder project moet wel een rechtvaardiging hebben. Dus voordat een project kan starten moet er research plaatsvinden, moet een business case worden opgesteld en moet senior management beslissen of dit project al dan niet mag starten. In veel organisaties duurt dit vele maanden. Allerlei Prince2 documenten moeten worden geschreven en goedgekeurd. Er ontstaat dan snel de werkvorm die Jez Humble als water-scrum-fall beschrijft. Er is een lange waterval-achtige voorfase. Daarna wordt een systeem met scrum in sprints ontwikkeld, waarna er weer waterval-achtig de onderhouds- en operatiefase ingegaan wordt.

Om te bewaken dat het project zijn doelstellingen vanuit de business case waarmaakt worden er zware controles ingezet. Regelmatige rapportages zijn noodzakelijk. Iedereen moet tijdschrijven en om al deze overhead een beetje aan te kunnen wordt er dan ook maar een PMO opgetuigd, want de projecten kunnen die ballast zelf niet aan.

In een zuivere scrum context is dat allemaal niet nodig. De team zijn vast, en daarmee liggen de budgetten ook vast. Een keer per jaar (of iets vaker als dat noodzakelijk is) besluit senior management waar de prioriteiten liggen en welke teams groter of kleiner moeten worden. Daarmee liggen alle uitgaven ook vast. Een scrum-team heeft grofweg een vaste prijs per sprint. Natuurlijk, de ene sprint is het ietsje minder want dan is er iemand ziek of op vakantie, en de volgende sprint is het weer een beetje meer. Maar je hebt al heel snel een duidelijke gemiddelde prijs per sprint met wat ruis eromheen. Dat maakt de controlling in organisaties veel eenvoudiger. Tijdschrijven is daarmee grotendeels overbodig (misschien nog nodig voor externen die per uur factureren). De noodzaak om de bureaucratie door een PMO te laten afhandelen verdwijnt dan ook. En daarmee steek je de eerste financiële winst van de transitie naar agile al meteen in je zak. (Ik zal zo links en rechts geen vrienden maken met deze opmerking, vrees ik.)

Natuurlijk blijft er wel gestuurd worden op waarde, maar dan op een veel fijner niveau. Waar in de oude wereld van het projectmanagement er een business case was per project, is er in de agile wereld een business case per backlog item (user story zo je wilt). Voor ieder item op de product backlog maakt de product owner, in overleg met de stakeholders, een inschatting van de waarde (bijvoorbeeld in business value points). En het development team maakt voor ieder item een inschatting van de kosten (bijvoorbeeld in story points). De product owner is degene die continu, op basis van de verhouding tussen business value en kosten, de beslissing neemt welke items eerst worden opgepakt en welke later.

Dus, scrum is niet maar een kunstje waarmee we onze projecten beter kunnen uitvoeren, maar een fundamenteel andere wijze waarop we onze organisatie kunnen besturen.